hvordan kan vi bytte tjenester med hinanden på Frederiksberg?

I løbet af efteråret 2014 inviterer vi ældre borgere på Frederiksberg til at deltage i et projekt om, hvordan vi kan bytte tjenester med hinanden.

Som deltager i Give&Take-projektet bliver du involveret i at designe og afprøve en digital platform, som både skal støtte ældre borgere i at opbygge og fastholde sociale relationer ved at bytte tjenester og styrke muligheden for et aktivt medborgerskab på Frederiksberg.

Borgerne skal inddrages i udvikling af medborgerskab og teknologiske løsninger

Vi tror på, at teknologier og tjenester skal udvikles sammen med de mennesker, der skal bruge dem. Udviklingen af platformen vil derfor ske i tæt samarbejde mellem deltagende borgere fra Frederiksberg, personale fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune, forskere fra IT-Universitetet og Designskolen og virksomheden SocialSquare. Projektet varer fra 2014-2016 og udføres i samarbejde med partnere i Østrig og Portugal.

 

Et eksempel på et bytte af tjenester

Inga blev pensioneret for 5 år siden efter et langt arbejdsliv som bogholder. Seniorlivet er dejligt, men i starten savnede hun fællesskabet på arbejdspladsen. Men på den digitale platform Give&Take fandt Inga ud af, at hendes kompetencer fra arbejdslivet stadig kan gøre nytte, og hun har efterfølgende hjulpet andre – både unge og ældre – med at få bedre overblik over deres økonomi.

På Give&Take kan Inga til gengæld finde andre, der kan hjælpe hende med ting, som Inga har svært ved. Eksempelvis kom Erik og satte hylder op, og Pernille hjalp med at sætte hendes nye smartphone op. Inga har også fået skabt nogle gode relationer til både unge og gamle i nærmiljøet.

Så nu det er lidt sjovere at komme ud af døren med flere velkendte ansigter i lokalområdet.

Hvad indebærer det at deltage i projektet?

Som deltagende borger i projektet vil du medvirke i en række workshops som afholdes på Frederiksberg i de lokale boligforeninger eller klubber og lignende, som projektet samarbejder med. I starten af efteråret 2014 besøger projektet en række boligforeninger og klubber på Frederiksberg (de blå prikker på planen).

Her indleder vi en dialog med borgerne om udveksling af tjenester og frivillighed. Dernæst udvælger vi et mindre antal steder og borgere fra disse steder, som skal indgå i projektet.

Senere på efteråret afholder vi sammen med de udvalgte steder tre workshops af 2-4 timers varighed (de store cirkler markeret WS på planen), hvor vi sammen undersøger og forestiller os, hvordan vi kan udveksle tjenester i lokale fællesskaber og derved udvikle et holdbart medborgerskab på Frederiksberg.

Når efterårets udforskende workshops er afsluttet, går vi i 2015 sammen ind i en ny fase, som handler om at forestille sig, hvordan et hverdagsliv på Frederiksberg, hvor vi bytter tjenester, kunne se ud. I løbet af denne fase afprøver vi sammen teknologiske løsninger til smart-phones og tablet-computere, og undersøger hvordan disse løsninger kan indgå i borgernes hverdagsliv. Der kræves ingen teknologiske færdigheder for at indgå i projektet.

I projektets afsluttende fase i 2016 afprøver vi sammen den endelige teknologiske løsning med henblik på at løsningen skal kunne tilbydes til alle borgere.

På illustrationen nedenfor ses det udforskende projektforløb i efteråret 2014.

Hvad tilbyder projektet?

Frederiksberg Kommune vil gerne skabe et godt og holdbart medborgerskab, hvor borgerne oplever en god og aktiv alderdom. Gennem din deltagelse kan du medvirke til at sætte rammerne for det gode medborgerskab.
Forskerne i projektet har stor erfaring med at samarbejde med borgere. På billederne nedenfor ses workshop-situationer fra projektet SeniorInteraktion.

Vil du være med?

Kontakt

Frederiksberg Kommune
Thomas Raben

Mail: thra02@frederiksberg.dk
Tlf.: 382157 47

IT-Universitet i København
Lone Malmborg

Mail: malmborg@itu.dk

Designskolen
Eva Brandt

Mail: ebr@kadk.dk

Partnere i Give&Take projektet