Give&Take er en digital platform, der hjælper frivillige og medarbejdere i kommuner, organisationer eller foreninger med at skabe og drive lokal- og interessebaserede delefællesskaber.

Ideen
Andelen af seniorer på Frederiksberg forventes at stige de kommende år. Give&Take projektet vil gerne imødekomme denne udvikling ved at understøtte et godt og aktivt seniorliv. Undersøgelser peger på, at muligheden for at give til andre og tage imod, uden at der er penge involveret, understøtter aktive fællesskaber, spændende netværksdannelser og gode naboskaber. Det skaber med andre ord mening og livskvalitet i tilværelsen. Det er præcis Give&Take projektets udgangspunkt. Projektet undersøger, hvordan seniorer og andre nemt kan udvikle fællesskaber, give, tage imod, hjælpe, bytte eller dele med hinanden på en måde, så livskvaliteten øges for alle involverede.

 

Eksempel på en Give&Take relation
Inga blev pensioneret for 5 år siden efter et langt arbejdsliv som bogholder. Seniorlivet er dejligt, men til tider savner hun fællesskabet på arbejdspladsen. Nogen gange er dagene rigtig lange. På Give&Take platformen fandt Inga ud af, at hendes kompetencer fra arbejdslivet stadig kan gøre nytte. Hun har efterfølgende hjulpet både unge og ældre med at få bedre overblik over deres økonomi. På Give&Take kan Inga til gengæld finde andre, der kan hjælpe hende med ting, som Inga har svært ved. For eksempel kom Erik og satte hylder op, og Karen hjalp med at sætte hendes nye smartphone op. Inga har også fået skabt nogle gode relationer til både unge og gamle i nærmiljøet. Det er uden tvivl blevet lidt sjovere at komme ud af døren, for livet i lokalområdet er blevet lidt mere spændende.

 

Fleksibel løsning
På Give&Take bestemmer du selv,  hvor meget, hvordan og hvad du gerne vil involverer dig i. Den digitale løsning giver dig mulighed for at se, hvad der aktuelt gives, tages imod, byttes eller deles med andre i dit lokalområde. Og med løsningen kontakter du selv, hvem du har lyst til. Hvis du vil udveksle en lille tjeneste med en borger, du ikke kender i forvejen, er det oplagt at mødes først og drikke en kop kaffe. På den måde giver mødet mulighed for at udvide dit netværk.

Hvem

Projektpartnere

Give&Take er et treårigt forskningsbaseret projekt støttet af EU. Projektet bygger på er et samarbejde mellem forskere og repræsentanter fra:

 

  • IT-Universitetet i København
  • Kunstakademiets Designskole
  • Frederiksberg Kommune
  • Konsulentvirksomheden Socialsquare
  • Det Tekniske Universitet i Wien – Østrig
  • Teknologivirksomheden TakeTheWind – Portugal.

 

Samarbejde med seniorer
Projektet samarbejder med seniorer fra forskellige seniorfællesskaber på Frederiksberg og i Wien i alle projektfaser. Igennem dialog har vi lært om, hvordan man bedst skaber, fastholder og udbreder aktive fællesskaber. Deltagernes erfaringer, viden og tilbagemeldinger på forslag er sideløbende blevet anvendt til at udvikle en digital løsning, der kan blive din indgang til lokale fællesskaber. Den digitale løsning gør det let at deltage i fællesskabernes aktiviteter og møde andre mennesker. Med andre ord kan du være med til at skabe rammerne for fællesskaber i dit lokalområde. Give&Take løsningen kan anvendes på computere, tablets og smartphones.

 

Website update October 2015 - Google Docs

 

Living Labs
I perioden frem til medio 2017 skal Give&Take-projektets digitale løsning færdigudvikles. Dette sker gennem en fortsat aktiv involvering af seniorer på Frederiksberg og i Wien. Hvor udvalgte eksisterende fællesskaber og netværk, hjælper med at afprøve Give&Take løsningen i rigtige hverdagssituationer. De deltagende fællesskabers brug af platformen er med til at forme og forbedre den færdige Give&Take løsning gennem løbende tilbagemeldinger. Desuden giver fællesskabernes deltagelse i projektet, dem mulighed for at eksperimentere med at udvikle deres eget netværk på nye måder, og gør det forhåbentligt endnu lettere og sjovere at være en del af fællesskabet.